Średniowieczne mury obronne | Villa la Pierre
V

Villa la Pierre

Villa la Pierre

Styczeń 30, 2015

Średniowieczne mury obronne

3978988

 

Wybudowane w latach 1291 – 1299 na polecenie księcia Bolka II. Zachowane do dziś fragmenty znajdują się w południowej części Starego Miasta przy wiadukcie kolejowym (częściowo zniszczone). Najlepiej zachowane fragmenty to od strony zachodniej w parku miejskim z basztą Dziobową.